Khói thải mù mịt cả ngày lẫn đêm từ nhà máy gốm sứ

Các video do người dân sống cạnh nhà máy sản xuất men Frit Phú Sơn tại Khu công nghiệp Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy nhiều khói thải từ các cột khói xả ra mù mịt cả ngày lẫn đêm. (đọc thêm)