Người dân sông Mã đổi đời nhờ ép "cây xóa đói" chín sớm

Nhãn chín sớm giá thành cao gấp đôi, gấp 3 lần nhãn chính vụ, giúp cuộc sống người dân xã Nà Nghịu (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã thay đổi, nhiều người đã thoát nghèo thành công. (đọc thêm)