Kinh hoàng cảnh nhân viên vườn thú bị sư tử ngoạm vào cánh tay

Một nhân viên vườn thú bị sư tử ngoạm vào cánh tay khi cho con vật ăn bữa trưa. (đọc thêm)