Kỳ lạ những con người xa lạ nhưng giống nhau như thể song sinh

Dù không hề có quan hệ huyết thống nhưng họ lại giống nhau như thể song sinh và có nhiều nét tính cách tương đồng, câu chuyện cuộc đời cũng có nhiều điểm giống nhau… (đọc thêm)