Ký ức lần gặp Bác Hồ của già làng người Vân Kiều tại Quảng Trị

Trong ký ức của già làng người Vân Kiều tại Quảng Trị, Bác Hồ là vị lãnh tụ kính yêu, luôn quan tâm, lo lắng cho đồng bào. Người là biểu tượng của lối sống giản dị, liêm khiết, chí công vô tư. (đọc thêm)