Lãnh đạo HCCB huyện Châu Thành trả lời việc ông Tuấn nhận nhà nghĩa tình "khủng".

Ông Ngô Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch HCCB tỉnh Tây Ninh cho biết: "Ông Tuấn đã nộp lại 60 triệu tiền TW Hội CCB Việt Nam hỗ trợ để ông Tuấn xây nhà. Số tiền trên đang được HCCB huyện Châu Thành giữ và xem xét nếu có trường hợp Hội viên HCCB huyện có khó khăn về nhà ở sẽ hỗ trợ". (đọc thêm)