Lập kỷ lục thế giới Guinness với số lần tung hứng kiếm lửa

Kỷ lục được thiết lập trong thời gian cách ly xã hội vì dịch covid-19 (đọc thêm)