Lò than "thổ phỉ" không phép ngang nhiên hoạt động.

Lò than "thổ phỉ" không phép ngang nhiên hoạt động.