Lời khẩn cầu của người mẹ nghèo xin được ghép tủy cứu con

Cần 500 triệu để cứu bé trai 7 tuổi mắc suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể nặng. (đọc thêm)