Màn nước rút ấn tượng của Đinh Thị Bích giành HCV chạy 800m

Màn nước rút ấn tượng của Đinh Thị Bích giành HCV chạy 800m tại SEA Games 30 (đọc thêm)