Mất oan 12 triệu đồng vì màn “móc túi” tinh vi của thợ thông cống

Mất oan 12 triệu đồng vì màn “móc túi” tinh vi của thợ thông cống (đọc thêm)