Một khu nghĩa địa vắng vẻ dịp tiết thanh minh.

(Dân trí) - Không như những năm trước tập trung hàng trăm người cúng mộ, dịp tiết thanh minh năm nay vắng lặng đến lạ thường vì dịch Covid-19. (đọc thêm)