Mưa đá tại huyện biên giới Thanh Hóa

(Dân trí) - Một trận mưa đá vừa xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa). (đọc thêm)