MV "Khúc hát đôi bàn tay"

Ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên (đọc thêm)