Năm 2020: Xây dựng 96 văn bản pháp luật trong ngành LĐ-TB&XH

“Cải cách tiền lương của công chức và viên chức đã khó, với lương hưu còn gian nan hơn nhiều, nhất là việc cân đối lương của người hưu trí và người đương chức… ” (đọc thêm)