Nam sinh "chỉ cần hơn 10 điểm là vui" tiếp tục lọt vào vòng thi Quý Olympia

Còn nhớ ở cuộc thi Tuần, Ngọc Mùi khiêm tốn chia sẻ "chỉ mong ghi hơn 10 điểm trong cuộc thi" nhưng sau đó những gì Mùi làm được hơn thế rất nhiều. (đọc thêm)