Ngăn chặn nhóm "quái xế" đua xe trái phép

Ngăn chặn nhóm "quái xế" đua xe trái phép có roi điện (đọc thêm)