Nghệ nhân Huỳnh Sướng chia sẻ về nghề mộc

Nghệ nhân Huỳnh Sướng chia sẻ về nghề mộc với phóng viên (đọc thêm)