Nghệ sĩ Trần Hạnh nói gì khi được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi 90. Clip: Hà Tùng Long

Nghệ sĩ Trần Hạnh nói gì khi được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân ở tuổi 90. Clip: Hà Tùng Long (đọc thêm)