Nghệ sĩ Trần Hạnh nói lí do làm hồ sơ xin xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân. Clip: Hà Tùng Long.

Nghệ sĩ Trần Hạnh nói lí do làm hồ sơ xin xét tặng Nghệ sĩ Nhân dân. Clip: Hà Tùng Long. (đọc thêm)