Nghệ sĩ Trung Dân lần đầu phân trần về nghệ danh.

Nghệ sĩ Trung Dân lần đầu phân trần về nghệ danh trong "Chuyện của sao". (đọc thêm)