Nghệ thuật câu cá trên sông ... bằng chim

Nghề truyền thống kỳ lạ câu cá trên sông về đêm bằng chim cốc đã tồn tại suốt hơn 1300 năm nay. (đọc thêm)