Người Anh đổ xô mua hàng tích trữ vì dịch Covid-19

Người Anh đã đổ xô mua hàng tích trữ do lo ngại dịch Covid-19 có thể diễn biến phức tạp. (đọc thêm)