Người dân cả nước về thăm Làng Sen dịp 19/5

Tháng Năm, dòng người về với quê hương Làng Sen, trong niềm rưng rưng xúc động. Dưới mái nhà tranh đơn sơ, trong niềm thành kính sâu sắc, mỗi người tự hứa phải sống tốt hơn, xứng đáng hơn với Người! (đọc thêm)