Người dân điêu đứng vì giá gà giảm mạnh.

Hàng nghàn con gà đến thời kỳ xuất chuồng nhưng vẫn không thể bán được. (đọc thêm)