Người dân đổ ra đường xem bắn pháo hoa

Tỉnh Đắk Nông bắn pháo hoa sớm đón giao thừa (đọc thêm)