Người đàn ông hiến tặng 100 tỷ đồng xây mái ấm cho trẻ mồ côi.

Chuyện về người đàn ông giấu vợ con hiến tặng 100 tỷ đồng xây mái ấm cho trẻ mồ côi. (đọc thêm)