Người đàn ông kỳ lạ, mê công tác thiện nguyện tới mức... quên luôn vợ con.

Ông Bùi Công Hiệp - người đàn ông kỳ lạ, mê công tác thiện nguyện tới mức... quên luôn vợ con. (đọc thêm)