Người dân tiếc nuối trước sự xuống cấp của Làng bích họa Tam Thanh

Người dân tiếc nuối vì sự xuống cấp của Làng bích họa Tam Thanh (đọc thêm)