Người nuôi kể lại việc đàn heo bất ngờ... khỏe lại

Trong lúc chờ chính quyền đưa đàn heo hàng chục con của mình đi tiêu hủy vì dính bệnh dịch tả lợn châu Phi, người phụ nữ không cho heo ăn cám mà chỉ tạt hèm cùng nước nấu rượu vào chuồng nhưng điều thần kỳ bất ngờ xảy đến… (đọc thêm)