Người phụ nữ đi xe máy với cách xử lý khó hiểu gây ra tai nạn cho người khác

Băng qua đường và nhìn thấy một người đi xe máy khác đang chạy ngược chiều, thay vì giảm tốc độ hoặc dừng lại để tránh, người phụ nữ bất ngờ... rú ga chiếc xe máy của mình để tông ngã người đi ngược chiều. (đọc thêm)