Nguyễn Thế Gia Hiển, Bùi Minh Phương giành HCV cặp đôi nam nữ Aerobic

Nguyễn Thế Gia Hiển, Bùi Minh Phương giành HCV cặp đôi nam nữ Aerobic tại SEA Games 30 (đọc thêm)