Nha Trang: Công viên bờ biển ngập sắc hoa, người dân náo nức du xuân sớm

Nha Trang: Công viên bờ biển ngập sắc hoa, người dân náo nức du xuân sớm. (đọc thêm)