Nha Trang: Học sinh đeo khẩu trang đi học trở lại sau khi hết dịch Covid-19

Học sinh Nha Trang đeo khẩu trang đi học trở lại sau khi tỉnh Khánh Hòa công bố hết dịch Covid-19. (đọc thêm)