Nhạc sĩ Nguyễn Quang: Nhạc Việt mang ra nước ngoài không ai thèm nhận.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang cho rằng, nhạc Việt mang ra nước ngoài không ai thèm nhận. Vì các ca khúc đa phần sáng tác na ná nhạc ngoại, không có phong cách riêng. (đọc thêm)