“Nhảy múa” với nút áo, chàng kỹ sư làm tranh cổ động chống dịch Covid-19

Bằng cách dùng những nút áo phế phẩm, chàng trai 9X ở TPHCM làm ra những bức tranh độc đáo, nhiều tranh có nội dung tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. (đọc thêm)