Nhiễm trùng huyết suy gan cấp nặng, tính mạng người mẹ trẻ nguy kịch.

Nhiễm trùng huyết suy gan cấp nặng, tính mạng người mẹ trẻ nguy kịch. (đọc thêm)