Nhiều chủ phòng trọ miễn, giảm tiền cho người thuê

San sẻ gánh nặng với khách trọ, nhiều chủ trọ trên địa bàn TP Đà Nẵng đã chủ động miễn hoặc giảm tiền cho người thuê. (đọc thêm)