Nhìn lại hoạt động nhân ái năm 2019 tại địa bàn Hà Tĩnh.

Trong năm 2019 giúp được 60 hoàn cảnh với số tiền 3,4 tỷ đồng. Ngoài ra còn hàng tỷ đồng được bạn đọc gửi giúp trực tiếp đến các hoàn cảnh mà báo đã viết. (đọc thêm)