Nhờ những tấm lòng nhân ái, Hiền đã được hồi sinh, sau ca ghép thận thành công.

Nhờ những tấm lòng nhân ái, Hiền đã được hồi sinh, sau ca ghép thận thành công. (đọc thêm)