NSND Thanh Hoa hát "Mùa xuân làng lúa làng hoa"

Ca khúc "Mùa xuân làng lúa làng hoa" qua tiếng hát Thanh Hoa (đọc thêm)