Nước biển Mexico phát ra ánh sáng xanh huyền ảo trong đêm

Hiện tượng hiếm gặp và ấn tượng khi nước biển phát ánh sáng xanh giống như huỳnh quang giữa đêm đen (đọc thêm)