Nước lũ tràn về, bất ngờ cô lập 20 hộ dân

Nước lũ tràn về, bất ngờ cô lập 20 hộ dân (đọc thêm)