Nuôi gà cho nghe nhạc.

Trang trại gà anh Chung tại Thanh Chương, Nghệ An. (đọc thêm)