Đi nhầm, tài xế hồn nhiên lái xe chạy lùi trên đường cao tốc

Một làn trên đường cao tốc đang bị rào lại để sửa chữa, khiến việc di chuyển của các xe khó khăn hơn, lại thêm có xe đi lùi hết sức nguy hiểm… (đọc thêm)