Ốc Thanh Vân rơi nước mắt, một mực “góp sữa” nuôi con trai của mẹ trẻ khuyết tật.

Ốc Thanh Vân rơi nước mắt, một mực đòi “góp sữa” nuôi con trai của mẹ trẻ khuyết tật. (đọc thêm)