Ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói về khối tài sản tại Singapore

Ông Vũ cho rằng, tiền ở đâu để bà thành lập công ty, tiền đó do bà Thảo lấy từ tập đoàn ra. Do vụ án kéo dài khiến ông mệt mỏi cũng như vụ án tại Singapore có rất nhiều vấn đề, có dấu hiệu hình sự nên ông muốn khép lại, không muốn tranh chấp nữa. Ngoài ra, ông Vũ cho biết, vào tháng 4/2020, Tòa án Tối cao nước Cộng hòa Singapore sẽ xét xử vụ án thì ông cũng sẽ rút yêu cầu. (đọc thêm)