Ông Hiền xúc động gửi lời cám ơn báo Dân trí

Ông Hiền xúc động gửi lời cám ơn báo Dân trí đã giúp đỡ bé Thảo (đọc thêm)