Ông Hoàng Danh Truyền, Phó chủ tịch huyện Yên Thành gửi lời cám ơn sâu sắc

Ông Hoàng Danh Truyền, Phó chủ tịch huyện Yên Thành gửi lời cám ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo Dan trí. (đọc thêm)