Ông Lang phản biện lại những giải thích "ngụy biện" của bệnh viện

Gia đình bức xúc sau cái chết bất thường của bệnh nhi (đọc thêm)